فعالیت های دانشجویی

فعالیت های فوق برنامه دانشجویی با هدف رشد خلاقيت‌ها و پرورش استعداد‌های دانشجويان در زمينه‌های مختلف فرهنگی و هنری، شناسايی قابليت‌ها و توانايی‌های دانشجويان، فراهم آوردن امکانات مورد نياز و سازماندهی فعاليت‌ها و ارتقای سطح فرهنگی و هنری دانشجويان در دانشگاه صورت میپذیرد.
فعالیت های دانشجویی در قالب تشکلهای دانشجویی، کانونهای فرهنگی هنری، انجمنهای علمی، نشریات دانشجویی، اردوها و عمره دانشجویی صورت میپذیرد.
در حال حاضر تعداد زیادی از تشکلهای دانشجویی مانند: دفاتر فرهنگی، انجمن مهندسی فردا، هیات محبان الحسین، بسیج دانشجویی، مجمع دانشجویان حزب ا…، مجمع بزرگداشت شهدا و ایثارگران و انجمن اسلامی و بیش از ۱۶ انجمن علمی در دانشکدهها و در سطح دانشگاه فعال میباشند.
همچنین در بخش کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه علم و صنعت ایران در حال حاضر ۱۱ کانون فعالیتهای مختلف و گستردهای دارند. این کانونها عبارتند از: بهار، تئاتر، شعر و ادب، قرآن و عترت، فیلم و سیما، کتاب و کتابخوانی، فرهنگ و زبان ملل، هنرهای تجسمی، پژوهشهای اجتماعی، ایران شناسی و گردشگری و مهدویت.

انجمن های علمی

به منظور تشويق و برنامه‏ريزی برای دانشجويان جهت انجام فعاليت‏های فوق برنامه علمی دانشگاه علم و صنعت ايران بعنوان فعالترين دانشگاه در زمينه ايجاد و سازماندهی انجمن‏های علمی دانشجويان طی سالهای گذشته در بين دانشگاههای کشور بوده است.
از اهداف مهم انجمن‏های علمی دانشجويان ايجاد روحيه همکاری در بدنه دانشجويی دانشگاه است. شرکت در مسابقات علمی، چاپ نشريات علمی در دانشکده‏ها، انجام طرح‏های پژوهشی و … از اهدافی است که انجمن‏های علمی دنبال مي‏کنند. در همين ارتباط کميتههای مختلف نظير کميته نشريات علمی دانشجويی، کميته مالی، کميته روابط عمومی و کميته فيلم، از زير قسمتهای دفتر مرکزی انجمن‏های علمی دانشگاه است که تحت نظارت مديريت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فعاليت می نمايند.
به منظور پيگيری اهداف تشکيل انجمن‏های علمی دانشجويی، حمايت و گسترش کمی وکيفی و ايجاد هماهنگي‏های لازم درباره آنها، دفتر مرکزی انجمن‏های علمی دانشجويی از اسفندماه ۸۳ در حوزه معاونت دانشجويی و فرهنگی تشکيل گرديد.
انجمن‏های علمی دانشجويی کانون‏هايی هستند که با حضور خود جوش دانشجويان مشتاق و کنجکاو و با هدف ارتقاء سطح علمی خود و جامعه شکل می گيرند. جوان بودن و آرمان‏گرايی اعضا، هنگاميکه با يکديگر فعاليت دارند، باعث تغيير در مدل های ذهنی و ايجاد تصوير آرمانی مشترک ميان آنها می شود. ايجاد تصوير آرمانی مشترک، يادگيری تيمی را افزايش داده و بدين ترتيب و درصورت هدايت صحيح، نگرش آنها نسبت به مسائل نظام گرا خواهد شد و اين موضوع خود در حل بسياری از مسائل جامعه، اثرات مفيدی خواهد گذاشت. در حال حاضر در تمامی دانشکده ها انجمن های علمی مستقل فعال بوده و علاوه بر آن سه انجمن علمی بین رشته ای نیز در سطح دانشگاه فعالیت می نمایند.